Skip to content

TÄTÄ

TEEMME

Ylläpitoa

Meidän kanssa ylläpitoon siirtyminen on sujuvaa ja helppoa. Tämän takaa hiottu haltuunottomme, jonka jälkeen tarjoamme kattavia ylläpitopalvelujamme, joihin sisältyy tuki pääkäyttäjille, valvonta ja softan ajan tasalla pitäminen koko sen elinkaaren ajan.

Tukipalvelumme tarkoituksena on nimensä mukaan antaa tukea, eli neuvoa pulmatilanteissa, ratkaista ongelmia, hallinnoida sovelluksia ja järjestelmiä. Näin loppukäyttäjät voivat käyttää sovellusta sille tarkoitetulla tavalla, jouhevasti ja sujuvasti ja ongelmatilanteet havaitaan ja korjataan nopeasti.

Tukipalvelun laajuus sovitetaan vastaamaan tarpeitasi, ja palveluajat voidaan sopia koskemaan toimistoaikaa tai laajennettuina aina 24/7-palveluun asti.

Valvontapalvelumme toteutetaan aina automaattisesti moderneja työkaluja hyödyntäen. Valvonnan kohteena on pääosin sovelluksen toiminta – sisäisesti tai käyttöliittymätasolla – mutta voimme ulottaa valvontaa myös koko palvelun saatavuuteen tai suorituskykyyn.

Pidämme softan ajan tasalla koko sen elinkaaren ajan päivittämällä tuotantoympäristö vähintään kerran kuussa. Tämän ennakoivan ylläpitotyön myötä sovelluksen komponentit eivät pääse koskaan vanhenemaan liikaa.

Kehitystä

Jatkuva kehitys on hyvä tapa ylläpitää softaa. Kehitystyö voi olla laajuudeltaan mitä vain yhden tunnin ja kuukausien työn välillä ja toteutusprojektin hallinta vastaavasti tarpeen mukaan yksi palvelupyyntö tai täysikokoinen ja hallittu järjestelmätoimitusprojekti.

Pienkehitys ja turvallinen ohjelmistojen julkaisu on lähellä sydäntämme. Uskomme ketterään kehitykseen ja teemme mieluummin pieniä julkaisuja usein kuin isoja harvoin. Sovimme julkaisukeinoista aina asiakkaan kanssa mielellään jo ennen ylläpitopalvelumme alkua: toisille sovelluksille jatkuva automaattinen julkaisu sopii ja toiset vaativat tiukempaa muutoksenhallintaprosessia.

Neuvontaa

Olemme asiantuntijoita analysoimaan sitä, täyttääkö koodi moderneja standardeja. Sovellusten laadullinen auditointi kattaa sekä sovelluksen että sen kehitys- ja tuotantoympäristön arvioinnin painottaen, miten helppoa sitä on ylläpitää ja jatkokehittää. Auditoinnin tuotoksena tuotamme arvion sovelluksen laadullisesta tilasta ja suositelluista toimenpiteistä sekä sovelluksen että sen ympäristöjen laadun parantamisesta.

Jaamme osaamistamme auttamalla asiakkaitamme ja kehitystiimejä helposti ylläpidettävän softan tekemisessä. Keskitymme tässä paljon niihin asioihin, joita käsittelemme auditointipalvelussammekin. Näitä ovat testaaminen, lokitus, automaatio, monitorointivalmius ja muu sellainen, joka ei aina ole uutta sovellusta kehittävän tiimin tai sovelluksen liiketoiminnallisen omistajan mielessä.

NÄIN

TOIMIMME

Luotettavuus

Tiedämme, että molemminpuolinen luottamus on hyvän kumppanuuden perusta. Pidämme koodin, datan ja ympäristöt turvallisina. Sanomme mitä teemme ja teemme mitä sanomme. Emme pelkää sanoa ei, jos se on asiakkaamme edun mukaista.

Nopeus

Ymmärrämme, että nopea reagointi ongelmiin ja muutoksiin on erityisen tärkeää, kun kyseessä on asiakkaan liiketoiminta. Pidämme huolen, että asiakkaidemme tuotteet ja palvelut ovat aina saatavilla ja ajan tasalla.

Läpinäkyvyys

Uskomme avoimeen ja läpinäkyvään kommunikointiin suoraan asiakkaan kanssa. Vain näin voimme tarjota aidosti parasta palvelua ja varmistua, että asiakkaamme menestyvät. Koska asiakkaidemme onnistuminen on meidän onnistumista.

Asiakkaitamme

Kumppaneitamme