Skip to content

Yksityisyydensuoja

Tähän olemme koonneet tietoa, miten keräämme, säilytämme ja käytämme henkilökohtaisia tietojasi. Me välitämme yksityisyydestäsi.

1. Rekisterinpitäjä

OrangIT Oy
2933973-7
Salomonkatu 17A
00100 Helsinki, Suomi

2. Johdanto

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa Orangitin keräämien Henkilötietojen tyypin sekä tarkoituksen, jota varten Orangit kerää tietoja.

3. Määritelmät

”Orangit” tarkoittaa OrangIT Oy:tä, suomalaista osakeyhtiötä [2933973-7]. ”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Orangit kerää Henkilötietoja Rekisteröidyiltä alla mainittuihin tarkoituksiin. ”Rekisteröidyllä” tarkoitetaan kohdetta, joka antaa henkilökohtaisia ​​tietoja Orangitille. ”Suostumus” tarkoittaa Rekisteröidyn suostumusta Orangitille käsitellä Rekisteröidyn Henkilötietoja.

4. Mitä tietoa Orangit kerää ja mihin tarkoituukseen?

4.1. Rekrytointi

Orangit voi tehdä rekrytointitarkoituksissa yhteistyötä kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kanssa. Kolmannen osapuolen palveluntarjoaja kerää rekrytointitarkoituksiin hakijalta kerätyt tiedot ja käsittelee ne. Orangit voi tarvittaessa muuttaa kolmannen osapuolen palveluntarjoajaa. Rekisteröidyn rekrytointiin lähettämät tiedot ovat vain rekrytointiprosessiin osallistuvien henkilöiden saatavilla. Tiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää merkityksellisiä rekrytointitarkoituksissa, ellei hakija anna suostumustaan ​​tietojen säilyttämiseen tulevia tarpeita varten.

4.2. Myynti ja markkinointi

Orangit kerää myynti- ja markkinointitarkoituksiin yhteystietoja, kuten asiakkaiden tai mahdollisten asiakkaiden nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot. Kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin tiedot ovat merkityksellisiä, minkä jälkeen ne poistetaan. Orangit käyttää kolmansien osapuolien turvaamia alustoja tietojen varastointiin.

5. Tietoturva

Orangit kerää vain välttämättömiä Henkilötietoja eikä säilytä niitä pidempään kuin on tarpeen. Orangit siirtää ja tallentaa kerättyjä tietoja vain sovellettavien määräysten mukaisesti. Orangitin sulautumisen tai myynnin yhteydessä asiaankuuluvat asiakastiedot voidaan siirtää hankkijaosapuolelle. Kaikkien Henkilötietojen luottamuksellisuus taataan salassapitosopimuksella hankkijan kanssa. Henkilötiedot voidaan viranomaisen pyynnöstä tai tuomioistuimen määräyksellä siirtää viranomaisille tai oikeusvalvojalle lakisääteisten edellytysten perusteella.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja Henkilötiedoista, jotka Orangit on kerännyt Rekisteröidyltä. Rekisteröidyllä on markkinointitarkoituksissa oikeus päättää olla vastaanottamatta suoramarkkinointia. Rekisteröidyn pyynnöstä voidaan soveltaa oikeutta unohtaa, ja Rekisteröidy voi pyytää, että Henkilötiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelijälle. Sovellettavan lain mukaan Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet

6.1. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Jos esimerkiksi olet antanut suostumuksen suoramarkkinointiin, voit muuttaa sitä milloin tahansa.

6.2. Oikeus saada tietoja

Rekisteröidyllä on pyynnöstä oikeus saada tietoja Henkilötietojensa käsittelystä ja pääsy niihin. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietoa kerättyjen Henkilötietojen tarkoituksesta ja käytöstä.

6.3. Oikeus oikaisuun

Jos Rekisteröity havaitsee epätarkkuuden kerätyissä tiedoissa, Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen oikaisemista.

6.4. Oikeus tulla unohdetuksi

Tietyissä tilanteissa Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi. Pyynnöstä voimme poistaa kaikki Rekisteröidystä kerätyt Henkilötiedot, jos niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne alun perin kerättiin, tai jos Orangitilla ei ole oikeudellista perustetta, joka velvoittaisi tallentamaan tiedot. Poistamme myös Henkilötietosi, jos tiedot on kerätty Rekisteröidyn suostumuksella tai jos Rekisteröidy vastustaa muutoin niiden käsittelyä, jos niiden käsittelylle ei ole muuta perustaa.

6.5. Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää suoramarkkinointi.

6.6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Henkilötietojensa siirtoa. Tässä tilanteessa Orangit toimittaa Rekisteröidylle hänen Henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa tietojen henkilökohtaista tallentamista tai toiselle rekisterinpitäjälle tai tietojenkäsittelylaitteelle siirtämistä varten. Rekisteröidyn pyynnöstä Orangit voi myös siirtää Rekisteröidyn Henkilötietoja, jos se on teknisesti mahdollista. Tämä on kuitenkin mahdollista vain tilanteissa, joissa Orangit on hakenut Rekisteröidyn Henkilötiedot suostumuksen tai muun Orangitin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

7. Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstämme, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@orangit.fi.